Bremser

Personsikkerhed er et meget væsentligt element i dagens industri. Gennem fokusering på personsikkerhed som følge af maskindirektivet, opnår man tillige en meget høj grad af sikkerhed mod dyre mekaniske defekter. Ringspann tilbyder et bredt program i bremser til industrielle applikationer. Bremserne er kompakte og pålidelige skive-bremser til konkurrencedygtige priser.

  • Parkeringsbremse for at sikre mod utilsigtet start.
  • Som stop/bremse funktion på roterende aksler.
  • I forbindelse med nødstop.

Bremsekalibre eller “bremsesadler” kan monteres i en hvilken som helst position på skiver af varierende diameter, ligesom det er muligt at anvende flere bremsekalibre på samme skive for øget bremseeffekt. Bremserne kan aktiveres enten ved hjælp af trykluft, olietryk, elektromagnetisme, håndbetjent, eller v.h.a. kabel.